sementlənmə

sementlənmə
«Sementlənmək»dən f. is. Bülənd dərənin dibində sütunların sementlənməsinə baxırdı. Ə. Ə..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • sementləmə — «Sementləmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • sementləmək — f. 1. Sement məhlulu tökmək, sementlə malalamaq, üzərinə sement çəkmək, sementlə örtmək. Divarı sementləmək. Səkini sementləmək. 2. tex. Sementlə bərkitmək, aralarını sementlə doldurub möhkəmləndirmək. <Xanmurad:> Sementlədiyimiz bəndi su… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • sementlənmək — məch. 1. Sementlə malalanmaq, sement çəkilmək. 2. tex. Sementlə bərkidilmək, sementlə möhkəmləndirilmək. 3. Bax sementləşmək 2 ci mənada …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • sementləşmə — 1. «Sementləşmək»dən f. is. 2. geol. Süxurların tərkib hissələrinin ərimiş mineral maddələrinə yapışıb bərkiməsi prosesi …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • sementləyici — is. tex. Sement çəkmək üçün, sementləməyə məxsus. Sementləyici aqreqat …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • sementləşmək — f. Bərkiyib sementə dönmək, daşlaşmaq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • armatur — <lat.> 1. Hər hansı bir aparat, maşın, qurğu və s. üçün lazım olan mexanizmlərin və alətlərin məcmusu. Buxar qazanının armaturu. Qoruyucu armatur. 2. Elektrik işığı çəkmək və s. üçün lazım olan avadanlığın hamısı. 3. İnşaatda işlədilən… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bənd — 1. is. <fars.> 1. anat. Skelet sümüklərinin oynaq yerləri; buğum, məfsəl. Barmaqların bəndləri. Bəndləri ağrımaq. Bəndləri qırılmaq. – <Qazan xan> başında, bədəninin bəndlərində bir ağırlıq və sızıltı duydu. M. Rz.. 2. Müxtəlif… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • endirilmək — məch. Aşağı salınmaq, düşürülmək. Yuxarıya qoyulmuş qırmızı stol salonun qabaq tərəfinə endirildi. S. R.. Quyuya kəmər endirildikdən sonra, o, xüsusi aqreqatlar vasitəsilə sementlənir. S. Quliyev …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • sement — <alm. Zement> Tikinti işlərində istifadə edilən, su ilə qarışdırıldıqda suvaşqan kütlə halına gələn, tez bərkiyən, tozşəkilli mineral maddə. Həyətin ortasında sement töküldü, balaca bir bağça salındı. M. C.. Sement kisələri balaca təpə kimi …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”